Tämä työtapa saa sinut näyttämään epäpätevältä, tässä syy

Nykypäivän ammattimaailmassa positiivinen erottuminen on välttämätöntä. On kuitenkin olemassa luja tapa, joka voi vakavasti pilata muiden käsityksen taidoistamme: ”kiireinen kerskuminen”. Tämä termi viittaa taipumukseen jatkuvasti valittaa työn ylikuormituksesta. Tämä käytäntö ei ole ainoastaan ​​haitallista, vaan se voi myös antaa kuvan epäpätevyydestä. Seuraavilla riveillä paljastamme, miksi tämä tapa on niin haitallinen ja miten se sopii sosiaalisesti arvostettuun ylityön kulttuuriin, samalla kun korostamme työn ja levon välisen tasapainon ratkaisevaa merkitystä optimaalisen suorituskyvyn kannalta.

”Kiireinen kerskaus”: petollinen käytäntö

Olet luultavasti kuullut kollegasi tai ehkä itsesi kerskailevan kiireisestä aikataulusta, työskentelystä myöhään illalla tai jopa viikonloppuisin. Tämä käytäntö, joka tunnetaan nimellä ”kiireinen kerskaus”, saattaa näyttää osoittavan omistautumista työhönsä, mutta todellisuudessa se voi antaa vaikutelman epäpätevyydestä. Jatkuva ylikuormituksesta valittaminen voi viitata siihen, että sinulta puuttuu organisointi tai kyky hallita aikaasi tehokkaasti, mikä ei ole ammattimaailmassa haettua laatua.

Valittaminen vahingoittaa muiden käsitystä

Tutkimus, jonka on tehnyt Jessica RodellGeorgian yliopiston Terry College of Businessin tutkija keskittyi kiireisen kerskumisen vaikutuksiin ja siihen, miten se vaikuttaa sympatiaan kollegoiden keskuudessa. Tutkimuksessa havaittiin, että työstressistä valittaminen ei vain voi vähentää työtovereiden myötätuntoa sinua kohtaan, vaan se voi myös vaikuttaa yhteistyöhön ja ilmapiiriin tiimissä. Lyhyesti sanottuna kiireisyydestä kerskuminen voi vahingoittaa ammatillisia suhteitasi ja mainettasi.

Kiireistä kehumista ja työkulttuuria

”Kiireisen kerskumisen” käsite on syvästi juurtunut yrityskulttuuriin, jossa ylityötä usein arvostetaan. Ultrakapitalistisessa kontekstissa loputtomien tuntien tekeminen nähdään joskus kunniamerkkinä, mikä tarkoittaa, että olet korvaamaton ja erittäin sitoutunut. Mutta tämä mentaliteetti voi johtaa epäterveeseen kilpailuun ja burnoutin ylistykseen, mikä on kaukana pitkän aikavälin menestyksen reseptistä.

Ilman lepoa työskentelyn seuraukset

Tutkimukset osoittavat, että pitkillä työpäivillä voi olla vakavia seurauksia tehokkuuteen ja luovuuteen. Muusikoiden työtottumuksia koskeva tutkimus osoitti, että ne, jotka pitivät säännöllisiä taukoja ja tekivät intensiivistä mutta ajallisesti rajoitettua työtä, olivat tehokkaampia ja innovatiivisempia. Tämä osoittaa täydellisesti, että työn laatu ei ole verrannollinen tehtyjen tuntien määrään.

Tasapaino, avain tuottavuuteen

Siksi on tärkeää löytää tasapaino työn ja levon välillä. Tämä tasapaino ei ole hyödyllinen vain henkiselle ja fyysiselle terveydelle, vaan se on myös ratkaisevan tärkeä jatkuvan ja laadukkaan tuottavuuden ylläpitämisessä. Jatkuvasta kiireisyydestä kerskumisen sijaan olisi viisaampaa edistää ajanhallintaa, jonka avulla voit työskennellä älykkäästi ja levätä tarpeeksi ollaksesi parhaalla mahdollisella tavalla.

Viime kädessä ”kiireinen kerskuminen” on tapa, joka saattaa vaikuttaa viattomalta, mutta joka välittää kuvan epäpätevyydestä ja huonosta johtamisesta. Tämä käytäntö ei suinkaan tee meistä ansaitsevampia, vaan se voi vahingoittaa meitä ja vahingoittaa hyvinvointiamme sekä ammatillista tehokkuuttamme. Tasapainoinen lähestymistapa työhön edistää ympäristöä, jossa tuottavuus on synonyymi hyvinvoinnille ja kestävälle menestykselle.

Kirjoittajan kuva
Kirjailijasta,Annika Korhonen
Etusivu » Elämäntapa » Tämä työtapa saa sinut näyttämään epäpätevältä, tässä syy