Tämä muiden hyväksi tekevä hyvinvointitoiminta olisi myös henkilökohtaisen kehityksen salaisuus.

Jokapäiväisen elämämme pyörteessä, jossa usein keskitytään työhön ja henkilökohtaisiin velvoitteisiin, on altruistinen toiminta, joka osoittautuu voimakkaaksi täyttymyksen vektoriksi: vapaaehtoistyö. Vapaaehtoistyöllä ei suinkaan ole vain anteliaisuutta, vaan sillä on odottamattomia positiivisia vaikutuksia henkiseen hyvinvointiimme. Äskettäisessä tutkimuksessa korostettiin näitä hyödyllisiä vaikutuksia ja korostettiin, että vapaaehtoistyö ei ole hyväksi vain niille, jotka saavat, vaan myös niille, jotka antavat. Liity yhdessä tutkimaan tapoja, joilla vapaaehtoistyö voi muuttaa mielenterveyttä ja edistää henkilökohtaista kasvuamme.

Tutustu tutkimukseen ja sen tavoitteisiin

Sukellaan yksityiskohtiin tutkimuksesta, joka valaisee vapaaehtoistyön ja mielenterveyden välistä suhdetta. Tutkijat pyrkivät määrittämään vapaaehtoistoiminnan tarkan vaikutuksen yksilöiden psyykkiseen hyvinvointiin. Tavoitteena oli tarjota empiirinen analyysi, kaukana anekdooteista ja oletuksista, ymmärtää, kuinka epäitsekäs toiminta voi itse asiassa palvella omaa henkistä tasapainoamme.

Vapaaehtoistyö mielenterveyttä parantava tekijä

THE tutkimustulokset ovat kaunopuheisia: vapaaehtoistoimintaan säännöllisesti osallistuvien ihmisten mielenterveys on huomattavasti parempi kuin ei-vapaaehtoisten. Tämä suuntaus pysyy johdonmukaisena vaikka erilaiset sosiodemografiset tekijät on otettu huomioon. Nämä tulokset tukevat ajatusta, että vapaaehtoistyö on enemmän kuin pelkkä hyvä teko – se on tehokas tapa rikastuttaa omaa tunne- ja psyykkistä elämää.

Vapaaehtoistyön monia etuja

Vapaaehtoistyö on lähde useita etuja jotka menevät paljon enemmän kuin tyydytyksen tunne sen jälkeen, kun on auttanut muita. Vapaaehtoiset raportoivat vahvistumisesta sosiaalinen linkki, ratkaisevan tärkeää yhteiskunnassa, jossa yksinäisyys voi usein odottaa. He hyötyvät myös ainutlaatuisesta tilaisuudesta oppia ja kehittää taitojaan uudet taidot, joskus siirrettävissä heidän työelämäänsä. Kaikki nämä hyödyt edistävät mitattavissa olevaa henkisen hyvinvoinnin paranemista.

Kumoaa ennakkokäsitykset onnellisuudesta ja vapaaehtoistyöstä

Vastoin yleistä käsitystä tutkimus osoittaa, että vapaaehtoistyö ei ole jo onnellisten yksilöiden etuoikeus, jotka haluavat ”anta takaisin”. Pikemminkin itse vapaaehtoistyö voi olla voimakas hyvinvoinnin edistäjä, jopa niille, jotka aloittavat alhaisemmalla elämätyytyväisyydellä. Tämä tavanomaisten ennakkoluulojen kumoaminen korostaa vapaaehtoistyön potentiaalia henkilökohtaisena kehityksen työkaluna, joka on kaikkien saatavilla.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vapaaehtoistyö tulee esiin tästä tutkimuksesta omana hyvinvointitoimintana, jolla on useita myönteisiä vaikutuksia siihen osallistuvien henkiseen hyvinvointiin. Henkilökohtaisen kehityksen salaisuus voi hyvinkin piileä näissä anteliaisuuden teoissa, jotka eivät suinkaan uuvuta meitä, vaan rikastavat ja vahvistavat meitä psykologisesti. Vapaaehtoistyö ansaitsee tulla tunnustetuksi paitsi yhteiskunnallisena voimana myös oman mielenterveytemme tukipilarina.

Kirjoittajan kuva
Kirjailijasta,Annika Korhonen
Etusivu » Psykologia » Tämä muiden hyväksi tekevä hyvinvointitoiminta olisi myös henkilökohtaisen kehityksen salaisuus.